Fakülte Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

Prof. Dr. Ramazan GÜRBÜZ

Dekan V.

Prof. Dr. Seyit TEMİR

Üye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Murat KOCA

Üye

(Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Murat PALA

Üye

(Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. İsmail BOZKURT

Üye

(Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)Doç. Dr. Abdülbaki AKSAKAL

Üye

(Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ŞAHAN

Üye

(Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Abdulkadir KILINÇ

Fakülte Sekreteri

(Raportör)